Juridische kennisgeving van Apartahotel Valle de Rodellar

CAMPING EL PUENTE kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit het onjuiste, ongepaste of illegale gebruik van de informatie die op de internetpagina https://www.campingelpuente.com/ verschijnt

Binnen de grenzen die door de wet zijn vastgelegd, aanvaardt CAMPING EL PUENTE geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op haar internetpagina's.

De inhoud en informatie binden CAMPING EL PUENTE niet en vormen ook geen meningen, advies of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien het slechts een dienst is die wordt aangeboden voor informatieve en informatieve doeleinden.

De internetpagina van CAMPING EL PUENTE kan links bevatten naar pagina's van derden waarover CAMPING EL PUENTE geen controle heeft. Daarom kan CAMPING EL PUENTE geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud die op pagina's van derden kan verschijnen.

De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en andere inhoud op deze website zijn het exclusieve eigendom van CAMPING EL PUENTE of haar licentiegevers. Voor elke overdracht, distributie, overdracht, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare communicatie is de uitdrukkelijke toestemming van CAMPING EL PUENTE vereist.

Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die CAMPING EL PUENTE via de website aanbiedt, moet u ook enkele persoonlijke gegevens verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, wij informeren u dat door het invullen van deze formulieren uw persoonlijke gegevens worden opgenomen en verwerkt in de bestanden van CAMPING EL PUENTE, om u onze diensten te kunnen leveren en aanbieden, en om u te informeren over de verbeteringen van de website. Op dezelfde manier informeren wij u over de mogelijkheid dat u uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw persoonlijke gegevens uitoefent, gratis per e-mail naar info@campingelpuente.com of op het adres Carretera de Bierge s/n 22144 Rodellar ( Huesca) Spanje, tel. +34 974 318 312.

Camping El Puente
Camping El Puente
Camping El Puente
Camping El Puente
Camping El Puente
Camping El Puente
Camping El Puente